CIAM

Ciam2 Ciam1 Ciam3

 

Tots els equips audiovisuals (pantalles tàctils, triples projeccions, reproductors, monitors de video, ..) proveïts i instal·lats per ComTV així com la producció i implementació de tots els vídeos i continguts interactius i dinàmics (amb codi de programació que captura dades d'internet) i aplicacions per a tablets.