Hospice de France

Hospice2 Hospice1 Hospice3

 

Tots els equips audiovisuals (pantalles tàctils, projectors, reproductors, monitors de video, ..) proveïts i instal·lats per ComTV així com la producció i implementació de tots els vídeos i continguts interactius i dinàmics (amb codi de programació que captura dades d’Internet) i aplicacions per a mòbils.