Realitat augmentada

Augmented Reality

 

La realitat augmentada (AR) és una visualització directa o indirecta d’un entorn físic i real del que s’augmenten certs elements gràcies als inputs generats per sensors, com sons, vídeos, gràfics o dades GPS.
Amb l'ajuda d'avançada tecnologia AR (per exemple, reconeixement d'objectes), la informació de l'entorn real de l'usuari esdevé interactiva i manipulable digitalment.